Privacy | Stichting Kita Juga
Kita Juga


U bevindt zich in Privacy

Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website kitajuga.com bezoekt.

1. Beheer

De website www.kitajuga.com staat onder beheer van Kita Juga. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.kitajuga.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Kita Juga  zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a Kita Juga  maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Kita Juga  de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Of de inhoud van het winkelwagentje. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d Kita Juga  maakt ook gebruik van marketing cookies om de communicatie van Kita Juga  zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele lid.
3e Kita Juga  maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Kita Juga  De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

Kita Juga  is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

 


 

Privacy policy voor donateurs en nieuwsbrief ontvangers

Laatste update: november 2018

 

De Privacy Policy voor donateurs is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die doneert aan Kita Juga

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. 
Ook onze stichting houdt zich hieraan en heeft daarom deze privacy policy een update gegeven om wettelijk te blijven voldoen aan de nieuwe wijzigingen. 
 

Verantwoordelijke

Kita Juga
KvK-nr: 12065257 - RSIN: 8175.81.492

 

Opgeslagen gegevens

Op het moment van doneren bij onze stichting leggen wij geen gegevens persoonlijk vast. De gegevens blijven bij de Rabobank opgeslagen en de Rabobank is dan ook verantwoordelijk hiervoor. 

Op het moment van aanmelden voor de nieuwsbrief van onze stichting leggen wij geen gegevens persoonlijk vast. Naam en e-mailadres blijven bij Microsoft opgeslagen en Microsoft is dan ook verantwoordelijk hiervoor. 

 

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die aan Kita Juga zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal van evenementen kunnen gedeeld en gepubliceerd worden op de website en social media. Iedereen heeft te allen tijde het recht een foto te laten verwijderen indien zij bezwaar aanmaken. 
Het bestuur kan er dan voor kiezen de persoon onherkenbaar te maken. 

 
Bewaartermijn en opslag

Kita Juga bewaart de gegevens totdat iemand zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.


Rechten

Een persoon heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Kita Juga kan de persoon in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Kita Juga voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
Personen hebben het recht hun gegevens volledig te laten wissen, wat resulteert in opzegging van de nieuwsbrief. Een persoon heeft recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Mocht iemand vragen hebben over deze privacy voorwaarden, dan kan er contact opgenomen worden met onze voorzitter, tevens verantwoordelijke gegevensbescherming. 
Deze pagina kan worden aangepast zonder verdere aankondiging. 


Aanvaarding

Als een persoon de aanmelding voor de nieuwsbrief van Kita Juga voltooid, dan geeft deze persoon nadrukkelijk aan deze pagina te hebben gelezen en onze privacy voorwaarden accepteert.


Sponsoren
Stichting Kita Juga maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x